Virkeslogistik Mellansverige AB har nu blivit godkända för ännu ett Fair Transport år hos Sveriges Åkeriföretag

Vi har idag blivit godkända för ytterligare ett år som certifierade i Fair Transport.  Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart.  Fair Transport ska hjälpa […]

Virkeslogistik deltar i jobbmässa & programråd på transportutbilningen i Kristinehamn

Onsdagen den 21/2 deltog Mikael och Patrik på jobbmässa & programråd på transportutbilningen i Kristinehamn.  Där höll de en presentation kring Virkeslogistik, delade ut lite merch samt anordnade en tävling där den elev som kunde gissa närmast hur många m3f Virkeslogistik hade transporterat i januari vann en modelltimmerbil full med gott. 

Virkeslogistik förlänger tillsammans med Mellanskog

Virkeslogistik har tillsammans med Mellanskog förlängt sitt samarbete.   Uppdraget omfattar transporter samt terminalhantering av rundvirke.   Som ny på VD-posten så känns det otroligt inspirerande att se ett så fantastiskt samarbete som finns mellan Virkeslogistik och Mellanskog, -säger Mikael Hedman Danielsson VD Virkeslogistik.   Vi har under flera år samarbetat med Virkeslogistik och de är en värdefull […]

Virkeslogistik  tillsammans med Stora Enso spelar nyckelroll i storskaligt forskningsprojekt för elektrifiering av skogsbranschens vägtransporter

Tillsammans med Stora Enso, Scania, Skogforsk samt övriga involverade aktörer kommer Virkeslogistik Mellansverige aktivt bidra till att elektrifiera och modernisera skogsbranschens vägtransporter.  Projektet TREE (Transition to efficient, electrified forestry transport), koordinerat av Skogforsk och med stöd från Vinnova, satsar 155 miljoner kronor för att skapa effektiva, elektrifierade lösningar inom skogstransporter.   “En framtid som är mindre […]

Virkeslogistik skriver nytt avtal med Nordic Forest

Virkeslogistik skriver nytt avtal med Nordic Forest Virkeslogistik inleder tillsammans med Nordic Forest ett nytt samarbete gällande transporter samt terminalhantering av rundvirke. Verksamhetsområdet avser främst Värmland och Dalarna. ”Patrik tillsammans med kollegor på Virkeslogistik har gjort ett fantastiskt arbete och det känns mycket inspirerande att få starta nya arbetet på Virkeslogistik genom att inleda ett […]