KONTAKT

Ekonomi

Manuela Andersson

Jag är ekonomi- och administrationsansvarig. Jag ger support till våra åkare så att logistiken fungerar. Det roligaste med mitt arbete är att få vara med och bygga upp Virkeslogistik Mellansverige och känna att jag har inflytande i arbetsprocessen.

Kontakt:

Mobil: 072-246 11 09

e-post: Manuela@virkeslogistik.se

Ekonomi

Matilda Bolinder

Jag är drivmedelsansvarig, jag arbetar med ekonomi och administration. Mitt arbete innefattar mycket kontakt med chaufförer och att ha många bollar i luften samtidigt vilket jag tycker är det roligaste med mitt jobb. 

Kontakt:

Mobil: 070-311 76 33

e-post: Matilda@virkeslogistik.se

Transportledare

Markus Ferm

Jag arbetar som transportledare där jag har daglig kontakt med underleverantörer samt med våra kunder, mitt ansvars område är främst Carlsson & Persson, Vida, Stora Enso, Meraskog & Specialvirke. Mitt arbete går ut på att leda och fördela arbetet till våra underleverantörer. 

Kontakt:

Mobil: 072-216 07 35

e-post: Markus.ferm@virkeslogistik.se

Transportledare

Patrik Adolfsson

Jag arbetar som transportledare där jag har daglig kontakt med underleverantörer samt med våra kunder, mitt ansvars område är främst Mellanskog, Nykvist Skogs och Nordic Forest. Det roligaste med mitt yrke är den dagliga variationen där jag strävar efter att få så bra logistik som möjligt.

Kontakt:

Mobil: 073-088 42 30

e-post: Patrik.adolfsson@virkeslogistik.se

Joel Ljung

Jag är ansvarig över certifiering, miljöfrågor och kunder.

Kontakt:

Mobil: 070-375 57 24

e-post: Joel@virkeslogistik.se

Ägare

Patrik Larsson

Jag är chaufför på Ruddammens Åkeri AB och ägare av Virkeslogistik Mellansverige AB. 

Kontakt:

Mobil: 070-663 20 20

e-post: Patrik@virkeslogistik.se

VD

Mikael Danielsson

Jag arbetar med att driva Virkeslogistik i sin helhet. Detta innefattar personalfrågor, interna/externa processer, marknadsföring, organisationsutveckling samt kontakt med kunder och leverantörer.

Kontakt:

Mobil: 072-526 44 40

e-post: Mikael@virkeslogistik.se

Terminalhanterare

Erik Lärkhammar

Jag är ansvarig för terminalhanteringen i företaget. Jag tittar på hur man kan optimera flödena på olika terminaler. Sköter även vissa frågor i samband med våra rundvirkestransporter bla miljöfrågor.

Kontakt:

Mobil: 070-601 71 09

e-post: Erik@virkeslogistik.se