KONTAKT

Ekonomi

Manuela Andersson

Jag är ekonomi- och administrationsansvarig. Jag ger support till våra åkare så att logistiken fungerar. Det roligaste med mitt arbete är att få vara med och bygga upp Virkeslogistik Mellansverige och känna att jag har inflytande i arbetsprocessen.

Kontakt:

Mobil: 072-246 11 09

e-post: manuela@virkeslogistik.se

Ekonomi

Matilda Bolinder

Jag är drivmedelsansvarig, jag arbetar med ekonomi och administration. Mitt arbete innefattar mycket kontakt med chaufförer och att ha många bollar i luften samtidigt vilket jag tycker är det roligaste med mitt jobb. 

Kontakt:

e-post: matilda@virkeslogistik.se

Mobil: 070-311 76 33

           Transportledare

Joel Ljung

Jag arbetar med flödesplanering och kundkontakt. Mitt arbete går ut på att leda och fördela arbetet till våra åkerier. Jag sköter även våra operativa, dagliga kontakter med våra kunder och sköter vissa administrativa delar kring den dagliga driften. Jag är gärna ute på fältet och träffar både kunder och underleverantörer.

Kontakt:

Mobil: 070-375 57 24

e-post: Joel@virkeslogistik.se 

Transportledare

Patrik Adolfsson

Jag arbetar som transportledare där jag har daglig kontakt med underleverantörer samt med våra kunder, mitt ansvars område är främst Mellanskog och Nykvist Skogs. Det roligaste med mitt yrke är den dagliga variationen där jag strävar efter att få så bra logistik som möjligt.

Kontakt:

Mobil: 073-088 42 30

e-post: Patrik.adolfsson@virkeslogistik.se

VD

Patrik Larsson

Jag är transportledare och chaufför och ansvarar för transporter och logistik. Jag gillar att strukturera logistiken och samarbeta för att göra ett så bra jobb som möjligt.

Kontakt:

Mobil: 070-663 20 20

e-post: patrik@virkeslogistik.se

Terminalhanterare

Erik Lärkhammar

Jag är ansvarig för terminalhanteringen i företaget. Jag tittar på hur man kan optimera flödena på olika terminaler. Sköter även vissa frågor i samband med våra rundvirkestransporter bla miljöfrågor.

Kontakt:

Mobil: 070-601 71 09

e-post: erik@virkeslogistik.se