Kontakt

Manuela Andersson

Jag är ekonomi- och administrationsansvarig. Jag ger support till våra åkare så att logistiken fungerar. Det roligaste med mitt arbete är att få vara med och bygga upp Virkeslogistik Mellansverige och känna att jag har inflytande i arbetsprocessen.

Kontakt:

Mobil: 072-2461109

e-post: manuela@virkeslogistik.se

Patrik Larsson

Jag är transportledare och chaufför och ansvarar för transporter och logistik. Jag gillar att strukturera logistiken och samarbeta för att göra ett så bra jobb som möjligt.

Kontakt:

Mobil: 070-6632020

e-post: patrik@virkeslogistik.se

Matilda Bolinder

Jag är utbildning och drivmedelsansvarig, jag arbetar med ekonomi och administration. Mitt arbete innefattar mycket kontakt med chaufförer och att ha många bollar i luften samtidigt vilket jag tycker är det roligaste med mitt jobb. 

Kontakt:

Mobil: 070 – 311 76 33

e-post: matilda@virkeslogistik.se

Erik Lärkhammar

Jag är ansvarig för terminalhanteringen i företaget. Jag tittar på hur man kan optimera flödena på olika terminaler. Sköter även vissa frågor i samband med våra rundvirkestransporter bla miljöfrågor.

Kontakt:

Mobil: 070-6017109

e-post: erik@virkeslogistik.se

Joel Ljung

Jag arbetar med flödesplanering och kundkontakt. Mitt arbete går ut på att leda och fördela arbetet till våra åkerier. Jag sköter även våra operativa, dagliga kontakter med våra kunder och sköter vissa administrativa delar kring den dagliga driften. Jag är gärna ute på fältet och träffar både kunder och underleverantörer.

Kontakt:

Mobil: 070-3755724

e-post: Joel@virkeslogistik.se