Virkeslogistik deltar i möte med Trafikverket

Under tisdagen deltog Virkeslogistik tillsammans med flera andra branchaktörer, Westan Logistik AB, Jages Transport, VSV Unite och Sveriges Åkeriföretag Värmland i ett möte med Trafikverket i Örebro, där vi diskuterade förbättringar gällande vinterväghållning.