Virkeslogistik Mellansverige AB har nu blivit godkända för ännu ett Fair Transport år hos Sveriges Åkeriföretag

Vi har idag blivit godkända för ytterligare ett år som certifierade i Fair Transport. 

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. 

Fair Transport ska hjälpa transportköpare att välja rätt och stärka seriösa, ansvarstagande åkeriföretag i en allt hårdare konkurrens.