Virkeslogistik deltar i jobbmässa & programråd på transportutbilningen i Kristinehamn

Onsdagen den 21/2 deltog Mikael och Patrik på jobbmässa & programråd på transportutbilningen i Kristinehamn. 

Där höll de en presentation kring Virkeslogistik, delade ut lite merch samt anordnade en tävling där den elev som kunde gissa närmast hur många m3f Virkeslogistik hade transporterat i januari vann en modelltimmerbil full med gott.