Virkeslogistik  tillsammans med Stora Enso spelar nyckelroll i storskaligt forskningsprojekt för elektrifiering av skogsbranschens vägtransporter

Tillsammans med Stora Enso, Scania, Skogforsk samt övriga involverade aktörer kommer Virkeslogistik Mellansverige aktivt bidra till att elektrifiera och modernisera skogsbranschens vägtransporter.  Projektet TREE (Transition to efficient, electrified forestry transport), koordinerat av Skogforsk och med stöd från Vinnova, satsar 155 miljoner kronor för att skapa effektiva, elektrifierade lösningar inom skogstransporter.   ”En framtid som är mindre […]

Virkeslogistik skriver nytt avtal med Nordic Forest

Virkeslogistik skriver nytt avtal med Nordic Forest Virkeslogistik inleder tillsammans med Nordic Forest ett nytt samarbete gällande transporter samt terminalhantering av rundvirke. Verksamhetsområdet avser främst Värmland och Dalarna. ”Patrik tillsammans med kollegor på Virkeslogistik har gjort ett fantastiskt arbete och det känns mycket inspirerande att få starta nya arbetet på Virkeslogistik genom att inleda ett […]