Virkeslogistik  tillsammans med Stora Enso spelar nyckelroll i storskaligt forskningsprojekt för elektrifiering av skogsbranschens vägtransporter

Tillsammans med Stora Enso, Scania, Skogforsk samt övriga involverade aktörer kommer Virkeslogistik Mellansverige aktivt bidra till att elektrifiera och modernisera skogsbranschens vägtransporter. 

Projektet TREE (Transition to efficient, electrified forestry transport), koordinerat av Skogforsk och med stöd från Vinnova, satsar 155 miljoner kronor för att skapa effektiva, elektrifierade lösningar inom skogstransporter.  

Virkeslogistik Mellansverige ser fram emot att spela en nyckelroll i detta projekt för att främja hållbarhet och minska koldioxidutsläppen i skogsbranschen.  

”Den fossilfria omställningen är en nyckelpunkt inom transportbranschen, Virkeslogistik Mellansverige är därför mycket stolta över att delta i det nyskapande forskningsprojektet TREE där vi tillsammans med Stora Enso utvärderar elektrifiering av skogsbranschens vägtransporter”, säger Mikael Hedman Danielsson, VD Virkeslogistik Mellansverige AB   

”En framtid som är mindre beroende av fossila bränslen och som främjar användandet av förnybara resurser och produkter är en viktig fråga för Stora Enso. Den fossilfria omställningen av transporter är en del av utvecklingen mot en mer hållbar framtid. Vi ser fram emot att delta i projektet TREE och att tillsammans med Virkeslogistik Mellansverige, och ett antal andra aktörer, testa och utvärdera hur elektrifierade timmertransporter kan bidra till denna omställning”, säger Jörgen Olofsson, Utvecklingschef för transporter på Stora Enso Forest Sweden. 

Virkeslogistik Mellansverige AB är en logistikcentral som bildades 2017.  

I genomsnitt utför Virkeslogistik varje dygn 250 transporter, sysselsätter 150 personer samt ett 50-tal fordon. Virkeslogistik bedriver transporter samt terminalhantering av rundvirke med majoriteten av verksamheten i Mellansverige.