Virkeslogistik  tillsammans med Stora Enso spelar nyckelroll i storskaligt forskningsprojekt för elektrifiering av skogsbranschens vägtransporter

Tillsammans med Stora Enso, Scania, Skogforsk samt övriga involverade aktörer kommer Virkeslogistik Mellansverige aktivt bidra till att elektrifiera och modernisera skogsbranschens vägtransporter.  Projektet TREE (Transition to efficient, electrified forestry transport), koordinerat av Skogforsk och med stöd från Vinnova, satsar 155 miljoner kronor för att skapa effektiva, elektrifierade lösningar inom skogstransporter.   ”En framtid som är mindre […]