Fair Transport

Under hösten har vi haft arbete i fullgång med Fair Transport och vår målsättning att ha 25 % av våra underleverantörer certifierade i Fair Transport kunde vi bocka av redan efter 2 månader. Nästa målsättning, 50 % cerifierade av våra underleverantörer.

Vi ser mycket positivt på Fair Transport och vill sätta ribban högt så tidigt som möjligt!

HÅLLBARA TRANSPORTER UTFÖRDA AV ANSVARSTAGANDE ÅKERIFÖRETAG

Fair Transport är transportnäringens hållbarhetscertifiering av godstransporter på väg. Alla certifierade företag uppfyller uppsatta krav och kriterier och följs löpande upp via en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringen säkerställer på så sätt att transporterna utförs ansvarsfullt, trafiksäkert och klimatsmart. Fair Transport är transportbranschens sätt att ta ansvar och bidra till den nödvändiga omställningen som hela vårt samhälle står inför.

Tillsammans skapar vi en trygg och hållbar framtid.