Nytt uppdrag

Från och med den 1 Augusti 2022 har Virkeslogistk inlett ett samarbete med Stora Enso där vi i första hand ska köra med 5 bilar på tvåskift i Värmland. Vi har sedan ett par år stöttat i till och från hos Stora Enso som resurs när de har haft behov vilket nu har resulterat i ett mer ingående samarbete som vi ser fram emot!

Några av våra befintliga åkare har valt att utöka sin verksamhet och kör sedan den 1 Augusti för fullt för att försörja Stora Ensos industrier och vara en viktig länk i produktionskedjan.